HZ. MERYEM'İN ÖRNEK MÜSLÜMAN KADIN KARAKTERİ

Allah, Hz. Meryem'in şahsında "ideal Müslüman kadın karakteri" ni tanıtmaktadır. Kuran'da bildirilen ideal kadın karakteri, bugün cahiliye toplumlarında yaygın olarak yaşanan kadın karakterinden çok farklıdır. Cahiliye toplumlarında yaşayan kadınlar, genellikle toplum tarafından kendilerine uygun görülen ve nesilden nesile aktarılarak günümüze kadar gelen ortak bir karakteri yaşamaktadırlar...
  KATEGORİLER
Kadın Karakterleri
Erkek Karakterleri
Yaşlı İnsan Karakteri
Mesleklerin Etkilediği KarakterlerGünümüzün Hastalığı : Fırsatçılık Ve Çıkarcılık

"Gemisini kurtaran kaptan" mantığı
cahiliye karakterinin ana özelliklerinden fırsatçılık ve çıkarcılığın makul ifade edilmiş halidir. Kısa vadede kar
getireceği zannedilen bu cahiliye mantığı gerçekte insanın, dünyada küçük

düşmesine, ahirette ise sonsuza kadar cehennemde
kalmasına sebep olabilir. DevamGizli Kimliğiniz : Samimiyet

Samimiyet, insanın içiyle dışının bir olması, kalbinde hissettiklerini karşısındaki insana olduğu gibi yansıtması, alabildiğine dürüst, açık ve net olmasıdır. Kişinin gerçek düşüncelerini ve gerçek kimliğini hiç

saklamadan, hiç hesap yapmadan,kendisini olduğundan farklı göstermeye çalışmadan açıkça ortaya koymasıdır...

Zayıf Karakterin Özelliği : Egoistlik

İnsanların egoistliği en belirgin olarak mala ve cana olan tutkularıyla ortaya çıkar. Güzel ve iyi olan herşeyi kendileri kullanmak isterler. Örneğin bir başkası eşyalarını kullanmayı talep ettiğinde vermek istemedikler için yalana başvurup kendilerinde
olmadığını söyleyebilirler. Kalplerindeki bu bencil tutku, hayatlarının her aşamasında ortaya çıkar…

Romantizmin Fiziksel Tahribatı

Hastalıkların yanı sıra duygusallığın getirdiği hüzün ve karamsarlık sonucu ruhen yaşanan huzursuzluklar, gerilimler, üzün-tüler doğal olarak insanın dış görünümüne de yansır. Bu sebeple herşeyi sorun
edinen, romantik, hüzünlenmeye eğilimli insanlar
erken yaşta çökerler.

Sonradan Görme Karakteri
Entel Karakteri
Lakayt Karakter
Neden Mutlu Olamıyorlar
Çözüm Kuran Ahlakı
Makaleler
 

Harun Yahya | Tv izle | HarunYahya | Adnan Oktar | AdnanOktar | Fosil | Evrim Teorisi | Kuran