hosgoru

Güzel Sözün Etkisi

İnsanlar, hep huzurlu, güven içinde yaşadıkları, dostluk ve neşenin hakim olduğu ortamda bulunmak isterler. Ancak çoğu insan, bunu isterken böyle ortamların oluşması için bir çaba göstermez, hatta bazen bizzat kendileri huzursuzluğun ve rahatsızlığın sebebi olur.

Bu kişiler huzuru, dostluğu ve güvenliği sağlamayı çoğunlukla karşı taraftan beklerler. Bu durum, aile içi ilişkilerden, bir şirket çalışanları arasındaki ilişkilere, hatta ülkeler arası diyaloglara kadar hep böyledir. Oysa, güzellikler, dostluklar, huzur ve güven fedakarlık ister. Eğer herkes kendi isteğinin olmasını isterse, konuşmada ve kararlarda kendisinin üstün gelmesi için çaba harcarsa, kendi rahatını düşünüp, fedakarlıkta bulunmazsa, elbette ki insanlar arasında çatışmalar ve huzursuzluklar olacaktır. Ancak Allah'tan korkan müminler farklı davranırlar. Onlar hem fedakar, hem affedici, hem de sabırlıdırlar. Kendilerine haksızlık yapıldığında dahi, haklarından feragat ederek, toplumun huzurunu ve güvenliğini, insanların neşesini kendi nefislerinden üstün tutar, en güzel tavrı gösterirler. Bu tutum, Allah'ın müminlere emrettiği üstün bir ahlak özelliğidir ve Allah bunu ayetlerde şöyle bildirir:


  KATEGORİLER
Kadın Karakterleri
Erkek Karakterleri
Yaşlı İnsan Karakteri
Mesleklerin Etkilediği Karakterler
Zengin Karakteri
Sonradan Görme Karakteri
Entel Karakteri
Lakayt Karakter
Neden Mutlu Olamıyorlar?
Çözüm Kuran Ahlakı
Makaleler

İyilikle kötülük eşit olmaz. Sen, en güzel olan bir tarzda (kötülüğü) uzaklaştır; o zaman, (görürsün ki) seninle onun arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki sıcak bir dost(un) oluvermiştir. Buna da, sabredenlerden başkası kavuşturulamaz. Ve buna, büyük bir pay sahibi olanlardan başkası da kavuşturulamaz. (Fussilet Suresi, 34-35)

Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel bir biçimde mücadele et. Şüphesiz senin Rabbin yolundan sapanı bilendir ve hidayete ereni de bilendir.
(Nahl Suresi, 125)

Allah bu üstün tavırlara karşılık, müminlere düşmanca yaklaşanları bile "sıcak bir dost"a çevirir. Tüm insanların kalbi Allah'ın elindedir. Allah, kimi isterse onun kalbini ve düşüncesini değiştirebilir. Güzel söz söyleyen kişi Allah ' ın emrine uyduğu gibi, aynı zamanda karşıdaki insanın iyiliğini istediğinin duasını da yapmış olur. (Harun Yahya, Güzel Söze Uymanın Önemi) Allah ' ın, Kuran'da güzel ve yumuşak sözün insan ilişkilerindeki olumlu etkilerinden bahsettiği ayetlerden biri de Hz. Musa kıssasında geçer. Allah, Hz. Musa ve Hz. Harun'a, Firavun'a gitmelerini ve ona yumuşak söz söylemelerini emreder. Firavun, son derece azgın, acımasız ve zalimdir. Ancak Allah buna rağmen elçilerine ona yumuşak söz söylemelerini emretmiştir. Allah bunun nedenini de ayetlerinde şöyle açıklamıştır:

"İkiniz Firavun'a gidin, çünkü o, azmış bulunuyor. Ona yumuşak söz söyleyin, umulur ki öğüt alıp-düşünür veya içi titrer-korkar." (Ta-ha Suresi, 43-44)

Bu ayetler müminlerin inanmayanlara, kibirli insanlara karşı nasıl bir tutum içinde olmaları gerektiğini bildirmektedir. Bunlar elbette ki sabır, alçak gönüllülük ve akıl gerektiren davranışlardır.

Allah, müminlerin, emirlerine uyarak güzel ahlak göstermelerinin karşılığında davranışlarını etkili kılacağını ve düşmanlarını dostlara çevireceğini bir sır olarak bildirmiştir. Müminlere düşen ise, bu sırrın hikmetlerini düşünüp, olabilecek en güzel tavrı karşısındakine göstermektir.

•  Din ahlakının insanlara getirdiği kolaylıklar ve çözümler

•  Kuran ahlakına göre kararlılık

•  Müslümanların sevgisi ve tevazusu

•  Kardeşlik ve dayanışmanın müminlere verdiği güç

•  Şevk ve heyecan içinde olmak

•  Hoşgörülü olmak

•  Merhamet; huzur ve barışın kaynağıdır

•  Kuran'a göre cesaret nedir?

•  Kuran'da kadına verilen önem